Tribuna democratiei

Scrisoarea unui român căruia îi pasă de soarta țării sale. Îi pasă și președintelui României?

    DOMNULE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI, Constituţia României, la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că: …„Bogăţiile de interes public […]

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI,

Constituţia României, la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că: …„Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul eclusiv al PROPRIETĂŢII PUBLICE”. În continuare, la aliniatul (4) din articolul 136 se prevede expres faptul că: …„bunurile proprietate publică sunt inalienabile”  –  ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.

Totodată, Constituţia ROMÂNIEI, la articolul 135 aliniatul 2) precizează faptul că statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; crearea condiţiilor necesare pentu creşterea calităţii vieţii.
Până la acestă dată în România nu există o Lege a Investițiilor urmată de planuri de dezvoltare în perspectivă, care să aibă la bază prevederile din Constituţia României, articolele 135 şi 136. Lipsa Legii Investiţiilor crează posibilitatea ca orice speculant financiar, orice început de jaf financiar, să fie denumit investitor sau investiţie.

La investiţiile din banul public, azi, nu există criterii de selectare a ofertanţilor care să protejeze interesul naţional, iar faza de post calcul a lucrărilor de construcţii-montaj nu există nici ea, respectiv nu se întocmesc caietele de ataşamente care să conţină cantităţile de lucrări de construcţii-montaj real executate, comparate cu cantităţile de lucrări propuse prin poiectul lucrărilor de construcţii-montaj. Exemplu: cu banii plătiţi pe nemunca americanilor de la BECHTEL, era posibil să se organizeze producţia de utilaje terasiere autohtone, necesare întregului program de autostrăzi din România.

Se cunosc cazurile de corupţie şi jaful banului public dezvăluite în ultima perioadă, fenomene care au fost posibile datorită legilor antinaţionale de privatizare şi de restituire a proprietăţii, legi care au distrus industria şi economia ţării prin instituţii precum Fondul Proprietății de Stat (FPS) ce
și-a schimbat denumirea în 2001, în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului (APAPS), iar în 2004 a fost redenumită Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi prin Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP), cu subsidiara sa, S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. a fost constituită cu scopul colectării profiturilor realizate de cele mai atractive active care au mai rămas în proprietatea Statului Român  –  bunuri proprietate publică. Acesta este unul dintre multele cazuri de jefuire a cetăţenilor României. României este singura ţară din Estul Europei, care a emis asemenea legi antinaţionale pentru privatizare şi restituirea proprietăţii confiscate de către statul comunist. Mai mult, restituirile s-au extins şi la proprietăţi care nu au fost confiscate de către comunişti. Despre S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. nu s-a scris în presă, deoarece nu s-a înţeles bine amploarea „ingineriei financiare” de jefuire a cetăţenilor României!

SC FONDUL PROPRIETATEA S.A. deţine: 20,11 la sută din acţiunile Petrom, 14,99 l sută din acţiunile Romgaz, 14,58 la sută din acţiunile Transgaz, 9,48 la sută din acţiunile Nuclearelectrica, 19,94 la sută din acţiunile Hidroelectrica, 15 procente din acţiunile Transelectrica, 12 la sută din acţiunile EON Gaz România, între 23 și 25 la sută din complexurile energetice (CET Turceni, CET Craiova, CET Rovinari), între 12 și 22 la sută din filiale Electricasau companiile desprinse din fostele filiale Electrica, cele mai atractive active din România, bunuri proprietate publică, relizate în timp prin munca tuturor românilor.

Retribuţiile personalului societăţii comerciale Fondul Proprietatea S.A. urmează regimul societăţilor comerciale, adică fără norme de limitare a cuantumului drepturilor băneşti, ceea ce a creat posibilitatea câştigurilor fără limite pentu personalul societăţii şi o mare „oportunitate” pentru „rechinii imobiliari de drepturi litigioase”. În acest mod o parte însemnată din profitul realizat de cele mai bune active ale României  –  bunuri proprietate publică, nu mai constituie acum surse de venituri la bugetul de stat al României, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu; administrația, învăţământul, sănătatea, dezvoltarea, etc.

Este fapt verificat că programele de privatizare în masă au condus peste tot unde au fost aplicate, la creșterea corupției. De exemplu, un studiu recent realizat în comun de către cercetătorii de la univerităţile Cambridge și Harvard, concluziona că falimentul Rusiei și al statelor din Europa de est, ca și sărăcia și corupția, au fost provocate de programele de privatizare în masă create de economiștii occidentali și impuse brutal statelor post-comuniste de organisme precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cercetătorii arată că cu cât o țară a adoptat mai fidel politicile de privatizare sugerate de la Vest, cu atât mai mult au suferit de eșec economic și corupție.

Generațiile prezente și cele viitoare suportă consecințele acestor legi fiind obligate să plătească cu un nivel de trai cel mai scăzut din Europa! Erorile generațiilor trecute, care au confiscat abuziv proprietățile imobiliare și erorile clasei politice actuale, care a făcut greșeli grave prin promovarea şi adoptarea legilor anticonstituţionale de privatizare (de înstrăinare) a bunurilor proprietate publică şi de restituire a proprietăților.

Cu deosebit respect,

                                                                                                                    CIOBOTARU DINU

 

1 Comment

  1. constantin rusu

    Și care este soluția?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.