Abuzuri

Se șterg urmele scandaloasei succesiuni FDGR după organizația hitleristă Grupul Etnic German, dosarele proceselor date la topit!

Timp de 14 ani (2000-2014) am luptat de unul singur prin publicațiile conduse de mine („Justițiarul” și „Justițiarul sibian”) împotriva […]

Timp de 14 ani (2000-2014) am luptat de unul singur prin publicațiile conduse de mine („Justițiarul” și „Justițiarul sibian”) împotriva impostorului Klaus Werner Iohannis, care conducea nu doar municipiul Sibiu unde era primar, ci tot județul ca un veritabil dictator, fiind pe o mână cu toate partidele.

Este inimaginabil prin ce am trecut în toți acești, fiind vânat efectiv, cu interdicție la tipar în Sibiu – tipăream la Brașov! – cu interdicție la difuzare – distribuiam ziarul gratuit într-o vreme! –, cu recompensă pe capul meu dovedită în instanță, cu mașina vandalizată săptămânal, cu familia amenințată permanent, din cauza aceasta copiii mei au fost nevoiți să plece în străinătate pentru siguranța lor, etc.

Nu vă spun toate acestea ca să mă vait, nu m-am plâns nimănui timp de 19 ani, de când scriu despre ticălosul acesta, fiindcă sunt un om demn. Am strâns din dinți și am mers mai departe. Am scris, riscându-mi viața și distrugându-mi sănătatea fiindcă adevărul trebuie știut de toată lumea, iar eu am suferit enorm ca să-l fac cunoscut! (Marius Albin Marinescu, semnatarul articolului care urmează)

Atenție, se șteg urmele mafiei magistraților implicații în cazul „Iohannis-FDGR succesor al organizației naziste Grupul Etnic German”, dosarele proceselor au fost date la topit!

Motto: „Nu poţi spune nimic despre recuperarea bunurilor de la Grupul Etnic German de către FDGR pentru că instituţiile statului, dresate să-l apere pe preşedinte, îţi sar la gît şi te condamnă, indiferent ce argumente ai avea. Întrebările şi îndoielile privitoare la sentinţa de la Sibiu sunt interzise.” (Cornel Nistorescu)

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), cu Klaus Iohannis ca președinte,  a devenit în anul 2007 succesorul organizației hitleriste Grupul Etnic German din România, oficial și cu acte, conform propriei solicitări la Judecătoria Sibiu. Concret: FDGR-ul, condus de Klaus Iohannis, a cerut Judecătoriei Sibiu să oblige Primăria Sibiu, condusă tot de Klaus Iohannis, să recunoască oficial calitatea FDGR-ului de succesor în drepturi al organizației naziste Grupul Etnic German. Primăria Sibiu, reprezentată de Klaus Iohannis, nu s-a prezentat la proces și nici nu a atacat sentința nefavorabilă ei, aceasta a rămas definitivă la nivel de Judecătoria Sibiu! Infracțiuni comise de Klaus Iohannis: conflict de interese și abuz în serviciu. (Detalii aici: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial)

Noi ne-am făcut datoria de jurnalişti, sesizând opinia publică prin numeroase articole publicate în revistele „Justiţiarul” şi „Justiţiarul sibian”, dar, subsemnatul Marius Albin Marinescu am depus şi plângere penală în data de 4 iunie 2010 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Aceasta a fost pasată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Plângerea era îndreptată împotriva făptuitorului Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul în municipiul Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 1-3, nr. 29, judeţul Sibiu, persoană juridică română de drept privat şi împotriva  reprezentanţilor acestuia, numiţii Iohannis Klaus Werner, preşedinte al organizaţiei, la nivel naţional şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, aşa cum se regăseşte aceasta în  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Aceasta este plângerea penală înaintată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și înregistrată cu nr. 425/P/2010 în data de 24 iunie 2010:

„Domnule Prim Procuror, Subsemnatul Marinescu Marius Albin, domiciliat în municipiul Sibiu, str. …, ap. …, judeţul Sibiu, telefon nr. …, formulez prezenta  plângere penală împotriva făptuitorului Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul în municipiul Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 1-3, nr. 29, judeţul Sibiu, persoană juridică română de drept privat şi împotriva  reprezentanţilor acestuia, numiţii Iohannis Klaus Werner, preşedinte al organizaţiei, la nivel naţional şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist. Motivele plângerii:

În fapt, în data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Numitul Hans Klein a solicitat prin acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu următoarele, citez: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”.

Grupul Etnic German a fost înfiinţat imediat după Dictatul de la Viena. El exista şi în alte ţări cu minoritate germană: Franţa (Alsacia), Polonia (Silezia), Cehoslovacia (Sudeţi). Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau: propaganda nazistă, sabotajele economice, acţiunile diversioniste în spatele frontului, „intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din ţările respective. Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României.

Instanţa a admis cererea preşedintelui organizaţiei F.D.G.R. (municipiul Sibiu) Hans Klein, iar sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, nu a fost atacată de nimeni şi a rămas definitivă. Aşa că, în mod oficial, printr-o sentinţă definitivă, Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), este succesorul unei organizaţii naziste.

Fapta constituie infracţiune conform  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.” Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , care prevedea la articolul 15 dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc.

În dovedirea plângerii, înţeleg să mă folosesc de următoarele probe:

Cerere de chemare în judecată depusă de Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) prin care acesta solicită recunoaşterea oficială pentru F.D.G.R. a calităţii de succesor al Grupului Etnic German (Deutsche Volksgruppe).

Click pe documente pentru mărire!

Sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, prin care se admite cererea formulată de petentul Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), reprezentat de Hans Klein. (Click pe documente pentru mărire!)

Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944

Click pe documente pentru mărire!

– Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944

Click pe imagine pentru mărire!

– numărul 6 al revistei „Justiţiarul sibian” din 22 iunie 2010, unde, în articolul scris de subsemnatul şi intitulat „Forumul democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial” (de la pagina 3 până la pagina 5) este explicată detaliat şi documentat toată istoria Grupului Etnic German din România.  (http://www.justitiarul.ro/forumul-democrat-al-germanilor-din-romania-fdgr-condus-de-klaus-iohannis-se-declar-oficial-continuatorul-partidului-nazist-din-al-doilea-rzboi-mondial/)

Click pe imagine pentru mărire!

Prin prezenta solicit scoaterea în afara legii şi dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002 şi cercetarea penală a numiţilor Klein Hans şi Iohannis Klaus Werner în baza aceleiaşi ordonanţe de urgenţă a Guvernului României.

                                                                                                                       Marinescu Marius Albin”

Interesant este că Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a solicitat în instanţă (Dosar nr. 13354/306/2010), în data 12.07.2010 în urma plângerii depuse de mine în data de 24 iunie 2010 – plângere plasată „strategic” la parchetul inferior! – revizuirea şi anularea deciziei prin care F.D.G.R. devenise succesor al Grupului Etnic German, pe baza aceloraşi probe depuse de subsemnatul în plângerea penală! (Click pe documente pentru mărire!)

Plângerea penală din data de 24 iunie 2010 a fost adresată Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Aceasta a fost însă pasată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.  Rezoluţia la această plângere a fost semnată de domnul procuror Blînda Tudor, care dispune NUP, fiind enunţată la Dosar 3345/P/2010 în data de 5 mai 2011!!! Subliniez, cu indignare, faptul că cercetarea a durat unsprezece luni şi o zi!  Deci, 11 luni de „muncă” se regăsesc pe o pagină format A4 în Rezoluţia redactată şi semnată de domnul procuror Blînda Tudor Andrei. (Click pe document pentru mărire!)

Împotriva acelei rezoluţii telegrafice, o jignire adusă meseriei de procuror!, am depus următoarea plângere, în data de 28 iunie 2011, din care spicuiesc esenţialul:

Consider că Rezoluţia în cauză este neconformă cu realitate şi de aceea vă solicit reînceperea urmăririi penale împotriva făptuitorului Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul în municipiul Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 1-3, nr. 29, judeţul Sibiu, persoană juridică română de drept privat şi împotriva  reprezentanţilor acestuia, numiţii Iohannis Klaus Werner, preşedinte al organizaţiei, la nivel naţional şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist, aşa cum se regăseşte aceasta în  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Soluţia procurorului de neîncepere a urmăririi penale este greşită şi nelegală din următoarele motive:

  1. Nu poate să fie solicitată recunoaşterea calităţii de succesor al unei organizaţii, solicitantul dezicându-se de doctrina acesteia, deoarece automat nu mai are cum să fi succesor (moştenitor), fiindcă nu mai  ar avea  în comun exact identitatea organizaţiei al cărei moştenitor se revendică. Crezul unei organizaţii, care se regăseşte în statutul acesteia,  indiferent că asocierea este politică sau de altă natură, îi conferă identitate proprie acesteia şi o diferenţiază de alte organizaţii.
  2. În ceea ce priveşte aspectul patrimonial, invocat de subinspectorul de poliţie Dumitrescu Ciprian în Referatul din 04.01.2011, se observă clar o contradicţie între statutul F.D.G.R. , recunoscut şi prin declaraţia numitului Hans Klein,  cum că organizaţia este „constituită fără scop patrimonial”şi declaraţia aceluiaşi Hans Klein că  „F.D.G.R. este succesoarea în drepturi patrimoniale a Grupului Etnic German”.

Click pe documente pentru mărire!

Acest aspect contradictoriu evident a fost trecut cu vederea de către domnul procuror Blînda Tudor Andrei.

Statutul F.D.G.R., la capitolul introductiv, „Dispoziţii generale”,  la Art. 1, susţine următoarele: „Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.” Prin revendicarea drepturilor patrimoniale ale organizației hitleriste Grupul Etnic German, FDGR – Sibiu încalcă chiar propriul statut, art. 1! ( http://www.fdgr.ro/ro/statutul_organizatiei/ )

  1. Mai mult,subsemnatul susţin şi argumentez că această organizaţie aşa-zis  „democratică” a fost creată premeditat  în scop revizionist.Astfel, la articolul 6, al aceluiaşi Statut F.D.G.R. sunt scrise următoarele: „F.D.G.R. este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost desfiinţate prin constrângere.” Adică, fondatorii din anul 1990 al acestei asociaţii etnice (ce fel de democraţie poate să fie într-o organizaţie constituită pe criterii etnice, exclusiviste şi care participă la alegeri ca un partid politic?!) pregăteau terenul pentru revendicările lor ulterioare de succesiune după Grupul Etnic German!!! Singura problemă care a stat şi stă, în continuare, în calea planurilor acestor neonazişti este aceea că Grupul Etnic German nu a fost desfiinţat prin constrângere de către comunişti, aşa cum avocaţii FDGR sau ai Consistoriului Bisericii Evangelice C.A. au susţinut permanent, în fals, în faţa instanţelor de judecată, atunci când s-au revendicat imobile în numele celor două instituţii ale minorităţii germane. Aşa cum am arătat şi în plângerea penală iniţială: Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României. Comuniştii nu au făcut altceva decât să aplice acest Decret – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care nu le-a aparţinut, ei nefiind la putere la momentul istoric respectiv.

În concluzie, solicit reînceperea urmăririi penale împotriva Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) şi a persoanelor  care-l reprezintă şi susţin,  în continuare, că cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

De asemenea, făptuitorii au încălcat şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”  Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , care prevedea la articolul 15 dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, aşa că prin sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, emisă de judecătoarea Morar Maria,  din cadrul Judecătoriei Sibiu,  care a decis că Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) este succesorul organizaţiei naziste Grupul Etnic German s-a încălcat până şi legea fundamentală a statului român, Constituţia.

                                                                                                                 Marinescu Marius Albin

De data aceasta, spre deosebire de leneșul procuror Blînda, a fost foarte promptă Turcu Paraschiva, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, care a decis respingerea plângerii împotriva soluției și neînceperea urmăririi penale, eternul NUP atunci când este vorba de primarul sibian Klaus Werner Iohannis, „tătucul” magistraților sibeni.

Semnatarul acestui articol a înaintat la Judecătoria Sibiu plângere împotriva soluţiei procurorilor (Dosar nr. 10979/306/2011), care s-a judecat la data de 17.01.2012, amânând soluţia pentru data de 31.01.2012, când a respins plângerea. Iniţial judecătorul dosarului a fost doamna Draşoveanu Corina Ionela, preşedinta Judecătoriei Sibiu, cercetată acum de SIIJ pentru implicarea în dosarul nr. 1672/306/2007, cel în  s-a pronunțat Sentința civilă nr. 2790/28.05.2007, prin care s-a admis acțiunea în sensul că s-a constatat calitatea de succesor în drepturi a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu față de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe), semnată ilegal chiar de Drașoveanu Corina, deși nu avea dreptul, cauza fiind judecată de Maria Morar.

La termenul din 11.10.2010 doamna judecătoare a depus o declaraţie de abţinere, care a fost respinsă, dar după scurgerea mai multor termene s-a ajuns ca în final să se îndeplinească dorinţa doamnei preşedinte, care s-a spălat pe mâini precum Pilat din Pont şi cauza a ajuns să fie judecată de doamna judecător Bianca-Maria Hămbăşan.

Aceasta a fost soția escrocului Ioan Hămbășan din Sibiu în anul 2007, un individ fără scrupule care s-a făcut stăpân pe Asociaţia Teritorială a Organizaţiilor Cooperaţiei Meşteşugăreşti (ATCOM) Sibiu și a înstrăinat ilegal și pe sume uriașe imobilele din patrimoniul cooperativelor meșteșugărești (detalii aici: Ioan Hămbășan, președintele ATCOM Sibiu, s-a îmbogățit ilicit prin spolierea cooperativelor). Acesta a fost arestat preventiv de procurorii DNA Alba Iulia abia în aprilie 2014 pentru acte de corupție (luare de mită) și trimis în judecată în luna septembrie a aceluiași an. Parvenitul acesta poza într-o vreme în erou local fiindcă adusese echipa de fotbal „Voinţa” Sibiu în prima ligă, dar nu a rezistat decât un an. Şi acolo au fost suspiciuni de meciuri trucate în care ar fi fost amestecat acest Hămbăşan, personaj aflat permanent la marginea legii din dorinţa lui de îmbogăţire rapidă. Deşi mereu pe lângă lege, Ioan Hămbăşan a divorțat de prima nevastă și s-a căsătorit pentru câţiva ani cu judecătoarea Bianca-Maria Lazăr, transferată de la Zalău la Judecătoria Sibiu în anul 2007, ca să fie alături de soţul cel certat cu legea și devenită Bianca-Maria Hămbăşan.

Judecătoarea Bianca-Maria Hămbășan a percurtat la ordinele primite de la coruptul Marcel Rusu –  președintele de atunci al Tribunalului Sibiu, prieten  cu Iohannis și complice în hoțiile imobiliare ale acestuia – și a respins acțiunea mea. Răposatul Marcel Rusu, decedat în data de 7 iunie 2017, la vârsta de 58 de ani a fost un judecător corupt. Să-l ierte Dumnezeu, că eu nu-l pot ierta, fiind o victimă directă a acestuia! Am scris despre el atunci când trăia, era sănătos, ocupa funcția de președinte al Tribunalului Sibiu și se putea apăra, dar nu a cutezat să o facă, știindu-se vinovat!

Foarte important!!! Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a fost condus interimar de procurorul Carmen Maria Capră în perioada 15.05.2011-15.11.2011. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, rămăsese fără șef după arestarea, în octombrie 2010, a prim-procurorului Florin Apostu pentru acte de corupție, acesta fiind înregistrat cu microfoane în propriul birou. Carmen Maria Capră a fost detașată de la Alba Iulia, unde fusese subalterna domnului Augustin Lazăr, ca procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. La fel ca și șeful său, doamna procuror a avut tangență cu dosarele penale ale primarului Klaus Werner Iohannis! Citiți detalii despre cei doi procurori care l-au protejat pe Klaus Iohannis aici: După procurorii lui Băsescu, procurorii lui Iohannis

Sub conducerea doamnei Capră a fost închis definitiv  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu dosarul de urmărire penală împotriva lui Klaus Iohannis pentru declararea Forumului Democrat al Germanilor din România, al cărui președinte era, ca succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German. Doamna Capră a fost o parșivă ipocrită. În timp ce discuta cu mine, Marinescu Marius Albin, în calitate de semnatar al plângerii penale și jurnalist primit în audiență,  și-mi dădea dreptate ca să dea bine în microfoanele rămase după arestarea lui Apostu, o punea pe subalterna sa, prim-procuror adjunct Turcu Paraschiva, să semneze NUP la plângerea împotriva soluției procurorului Blînda Tudor, din subordinea celor două, după o așa-zisă cercetare a acestuia de toată jena care a mai și durat 11 luni pe deasupra!

Despre procurorul  Carmen Maria Capră, vecină de coteț cu Klaus Werner Iohannis pe strada Bâlea din Sibiu, pensionată de acesta la doar 47 de ani prin decret semnat în în 31 decembrie 2015 (http://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1451565499), în ajunul Revelionului petrecut de președinte în Florida și despre alți magistrații care l-au protejat pe Klaus Werner Iohannis, vă invităm să citiți și să vă cruciți aici: Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

O atitudine mai contradictorie decât aceasta nici că se poate! Deci, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin  acţiunea de revizuire depusă în instanţă îmi dau dreptate, dar, pe de altă parte, colegii lor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, prin NUP-ul acordat cu largheţe, infirmă adevărurile susţinute de mine şi totodată chiar de colegii lor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, care au solicitat revizuirea sentinței civile nr. 2790/2007 a judecătoarei Maria Morar. Culmea, deși Gică Contra la plângerea mea penală din anul 2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a fost apelant revizuent în procesele de revizuire, dosar nr. 13354/306/2010!!! Ca în filmele cu proști…

Deosebit de gravă a fost atitudinea Primăriei Sibiu și a primarului Iohannis la procesul de revizuire intentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu!  MUNICIPIUL SIBIU, REPREZENTAT PRIN PRIMARUL KLAUS WERNER IOHANNIS, în loc să apere interesele statului român în fața instanțelor de judecată, s-a  situat de partea adversarilor, a prăduitorilor imobiliari („Intimatul Municipiul Sibiu a invocat prin întâmpinare excepţia tardivităţii revizuirii”, citat din Decizia 258/03.05.2012 a Curții de Apel Alba Iulia, pe care o găsiți integral AICI http://www.justitiarul.ro/fapte-foarte-grave-dezvaluite-in-premiera-primarul-klaus-iohannis-s-a-opus-in-instanta-revizuirii-sentintei-prin-care-fdgr-a-fost-declarat-succesor-al-organizatiei-hitleriste-grupul-etnic-german-ii/)! La fel a procedat și Consiliul Local al mun. Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri din totalul de 23. Deci, în perioada 2010-2012 am asistat din nou la continuarea conflictului de interese și abuzul de putere, la fel ca în procesul din anul 2007 (dosar nr. 1672/306/2007)!

Klaus Werner Iohannis – care a fost simultan PREȘEDINTE al FDGR și PRIMAR al municipiului Sibiu, reprezentând astfel ambele părți implicate ca adversari în aceste procese (succesiune și revizuire) –  se afla în situație clară de CONFLICT DE INTERESE (infracțiune) și prin atitudinea sa favorabilă FDGR-ului (unde era PREȘEDINTE!), în detrimentul municipiului Sibiu (unde era PRIMAR!), a comis și infracțiunea de ABUZ ÎN SERVICIU, totul culminând cu ÎNALTĂ TRĂDARE DE ȚARĂ, deoarece primarul reprezenta interesele statului român, de aceea purta eșarfa tricoloră, nu ca să se asorteze cu părul lui vopsit blond și ochii culoarea albastru de Prusia!!!

Aceeași atitudine de favorizare a individului numit Iohannis a avut-o permanent și Primăria Sibiu în toate procesele lui  Klaus Werner Iohannis ca persoană fizică, respectiv în procesele celor două case obținute prin fals în acte publice și uz de fals, sustrase chiar statului român și implicit Primăriei Sibiu care le administra, adică, pe înțelesul tuturor: primarul Iohannis îl apăra în instanțele de judecată pe proprietarul impostor Iohannis!

Doar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia au fost închise 17 dosare penale pe numele impostorului sas în perioada 2001-2018. Klaus Werner Iohannis mai are zeci de dosare penale clasate la Parchetul General, DNA București, DNA Alba Iulia și cele două parchete de la Sibiu!

Procurorii și polițiștii sibieni l-au protejat pe Klaus Iohannis în toate dosarele penale, începând cu furtul celor două case și terminând cu declararea FDGR-ului condus de el ca succesor al unei organizații hitleriste! Poliţistul şi procurorul, care închiseseră la începutul anilor 2000 dosarul de urmărire penală pentru falsul în acte și uzul de fals prin care familia Iohannis împreună cu escrocul Baștea Ioan furaseră două imobile de la statul român – fapte demonstrate de judecători după 16 ani de procese! –, au fost promovaţi. Astfel, poliţistul Tiberiu Ivancea a devenit şeful poliţiei sibiene, iar procurorul Ioan Irimie a ajuns prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu!

De fapt, în esență, Klaus Iohannis a fost permanent protejat în justiție de oculta globalistă și statul german prin intermediul BND via SRI, care ordona magistraților obedienți, corupți și șantajabili.

Acum se șterg urmele cazului revoltător „FDGR succesor al organizației naziste Grupul Etnic German”!!! În martie 2016 a fost topit dosarul nr. 1672/306/2007, cel care conținea scandaloasa sentință civilă ilegală nr. 2790 din 28.05.2007 prin care judecătoarea iresponsabilă Maria Morar a declarat FDGR succesor în drepturi al organizației fasciste Grupul Etnic German! Judecătoarea Ana-Maria Langtaler – o fi și aceasta membră FDGR, că  după nume este săsoaică? – semnează comunicarea prin care senatoarea Cristiana-Irina Anghel, care solicitase printr-o interpelare parlamentară dosarul 1672/306/2007 al succesiunii FDGR după organizația hitleristă Grupul Etnic German, este anunțată că dosarul respectiv a fost „selecționat” în baza la bla-bla-bla, evitând să spună concret, negru pe alb, că „selecția” s-a făcut pentru topire. Click pe documentul de mai jos pentru mărire!

Ne mai dumirește câtuși de cât dubiosul director al Arhivelor Statului de la Sibiu, Alexiu Tatu, care-și confirmă complicitatea la „selecția” dosarului periculos pentru Iohannis și gașca lui de sași necinstiți din FDGR prin adresa sa către Judecătoria Sibiu din 26.05.2016, fără să spună nici acesta concret că și dosarul nr. 1672/306/2007 a făcut  parte din „selecția partială” (recunoscută în scris chiar de semnatar) pentru predare la „retopit” – cum adică „retopit”, mai fuseseră topite odată? – dar relevând că au fost „selecționate” pentru „retopit” dosare ale Judecătoriei Sibiu din anii – atenție! – 1998 și 2007!!! Păi, băi terminatorilor, de la anul 1998 la 2007 e cale lungă, adică sunt 9 (nouă) ani diferență! Dacă din 1998 până în 2016, când dosarele au fost distruse prin topire, sunt 18 ani și să spunem că s-ar justifica oarecum eliminarea lor, din 2007 până în anul 2016 sunt doar 9 (nouă) ani diferență – nici măcar 10 ani – exact cât diferența dintre anii selectați pentru topire. Click pe documentul de mai jos pentru mărire!

Doar prin documentul „Extras de inventar pe anul 2007 pentru documentele care se păstrează 3 ani” – de ce doar trei ani, frigea rău doasrul în cauză, nu?! – se face, în sfârșit, lumină și apare scris numărul dosarului distrus de terminatori: 1672/306/2007, înregistrat în 26.02.2007, când a fost deschisă acțiunea de președintele Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) Hans Klein și consilier local al municipiului Sibiu, Consiliul Local Sibiu fiind chemat și el în judecată – deci ăsta s-a dat singur în judecată! – alături de Primăria Sibiu prin primarul Klaus Werner Iohannis, concomitent și președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR). Adică, sașii din Forumul German s-au dat singuri în judecată, ei fiind majoritari și în Consiliul Local Sibiu. Culmea era să piardă!!! Probabil că deaceea Consiliul Local Sibiu și primarul nici nu s-au prezentat în instanță să se apere, comunicând doar printr-o adresă că „lasă la latitudinea instanței”. Nici măcar nu au atacat sentința ilegală și ticăloasă emisă de judecătoarea iresponsabilă Maria Morar (Sentinţa civilă a Judecătoriei Sibiu nr. 2790, din 28 mai 2007) care a rămas astfel definitivă la nivel de judecătorie în data de 20.09, așa cum scrie și în inventarul în cauză, pe care-l prezentăm mai jos. Click pe document pentru mărire!

Acum a venit rândul, pentru a fi făcut dispărut, Dosarului nr. 10979/306/2011, plângere semnatarului acestui articol împotriva soluţiei procurorilor care dăduseră soluția de NUP (Neînceperea Urmăririi Penale) la plângere penală a subsemnatului împotriva făptuitorului Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul în municipiul Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 1-3, nr. 29, judeţul Sibiu, persoană juridică română de drept privat şi împotriva  reprezentanţilor acestuia, numiţii Iohannis Klaus Werner, preşedinte al organizaţiei, la nivel naţional şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist. Acest dosar a fost dat și el la topit la începutul anului acesta, mai precis în luna februarie 2019.

                                                                                                        Marius Albin MARINESCU

Articole despre ștergerea urmelor:

Iohannis se teme de scandalul dosarului de moștenitor al naziștilor Grupului Etnic German! Acesta a fost topit pentru ștergerea urmelor…

Se șterg urmele pentru cea mai gravă faptă a lui Iohannis: S-a topit dosarul Judecătoriei Sibiu prin care FDGR a fost recunoscut ca succesor al organizația nazistă Grupul Etnic German! A dispărut și interpelarea senatorului Ioan Ghișe pe același subiect!

Acțiuni împotriva celor care spun adevărul despre succesiunea scandaloasă după organizație fascist:

Merkel îi apără în gura mare pe succesorii organizației naziste Deutsche Volksgruppe in Rumänien!

Merkel, semnal către justiția română: Nu vă atingeți de FDGR și retrocedările frauduloase către acesta!

Minciuni sfruntate într-un comunicat al  Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR)

Culmea tupeului: Succesorii unor hitleriști reclamă că sunt discriminați!

Citiți și:

Stop retrocedărilor abuzive și ilegale către FDGR și Biserica Evanghelică a sașilor, decizie irevocabilă a ÎCCJ în favoarea statului român!

De ce tac pesediștii Vioricăi Dăncilă în cazul grav al succesiunii Forumului German după o organizație nazistă?

Coteria magistraților și polițiștilor care l-au protejat pe Klaus Iohannis

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ (II)

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ

Iohannis are interes personal în desființarea SIIJ

De ce ține morțiș Iohannis ca Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) să fie desființată?

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție cercetează judecătoarele din Sibiu care au legalizat succesiunea FDGR-ului condus de Iohannis după organizația hitleristă GEG

Merkel îi apără în gura mare pe succesorii organizației naziste Deutsche Volksgruppe in Rumänien!

Noi documente explozive: Deși doar FDGS a fost declarat succesorul GEG-ului nazist, ANRP a retrocedat imobile la tot FDGR-ul iohannist!

FDGR şi FDGS – entităţi distincte care moştenesc ilegal „Grupul Etnic German”

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (II)

Fapte foarte grave dezvăluite în premieră: Primarul Klaus Iohannis s-a opus în instanță revizuirii sentinței prin care FDGR a fost declarat succesor al organizației hitleriste Grupul Etnic German! (I)

De ce Antena 3 nu a dezbătut niciodată cazul FDGR – succesor al organizației naziste Grupul Etnic German?

Jaf imobiliar la Sibiu, retrocedări ilegale către FDGR, succesor al organizaţiei naziste Grupul Etnic German

FDGR-ul lui Iohannis este oficial succesorul unei organizații hitleriste

Gunoiul succesiunii FDGR-ului după naziști nu poate să fie ascuns la infinit sub preș!

Merkel, semnal către justiția română: Nu vă atingeți de FDGR și retrocedările frauduloase către acesta!

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial

„Justițiarul”, prima publicație care a scris despre reactivarea organizației hitleriste Grupul Etnic German de către Klaus Werner Iohnnis!

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze! (III)

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze! (II)

Klaus Iohannis a fost protejat de procurorii care trebuiau să-l ancheteze!

Klaus Iohannis l-a răsplătit pe procurorul Augustin Lazăr și-l susține în continuare fiindcă i-a clasat dosarele penale!

Propaganda UE alături de Iohannis în apărarea celui care i-a albit dosarele penale, procurorul general Augustin Lazăr

Noi dovezi că Augustin Lazăr l-a protejat permanent pe „penalul” Iohannis

Klaus Iohannis, coruptul care luptă cu „corupțea”

Corupții care luptă împotriva corupției

 

1 Comment

  1. gelu

    Nu conteaza ca dosarele se sterg atata timp cat decizia celor doua judecatoare care au improprietarit in mod iligal FDGR exista si acasta a fost bazata in mod aberant pe probe false . Decretul Regal din 1944 e cel prin care aceasta decizie stramba trebuie anulata iar statul roman este ogbligat sa reintre din nou in posesia proprietatilor confiscate prin acest Decret Regal de la GEG, organizatie fascista declarata in urma hotararii Tribunalului de la Nurenberg!!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *