Puncte de vedere

Semnificațiile și sensul ascuns din spatele promovării grupării „Black lives matter”

  Denumirea mișcării „Black Lives Matter” nu are absolut nimic de-a face cu drepturile oamenilor care au pielea închisă la […]

 

Denumirea mișcării „Black Lives Matter” nu are absolut nimic de-a face cu drepturile oamenilor care au pielea închisă la culoare. Altfel denumirea ar trebui să fie „Black skin people lives matter” sau în traducere viața oamenilor cu pielea neagră contează, ceea ce de altfel constituie o flagrantă discriminare. Orice viață contează. Any lives matters.

Cineva ar putea să replice: păi este de la sine înțeles că este vorba despre viețile oamenilor de culoare. Nu, nu este de la sine înțeles. Black este un adjectiv care se leagă de lives și nu de skin, substantiv care dealtfel nu există în denumirea grupării de factură neomarxistă.

Pretextul pentru propaganda „Black lives matter” în acest caz a fost asasinarea unei persoanei de culoare, respectiv George Floyd de către polițistul Derek Chauvin în orașul american Minneapolis. Acest fapt a avut loc după ce poliția a fost anunțată de către angajatul unui magazin despre derularea unei plăți cu bancnote contrafăcute, plată realizată de către George Floyd.

Toate, absolut toate acțiunile derulate în spațiul public de către cei care le inițiază și coordonează din culise au o semnificație de natură ocultă clară și precisă.

Unii dintre comentatori au sesizat faptul că ar exista un ritual satanic în derulare care implică elemente care au conotații malefice profund semnificative.

Din nefericire puțini sunt cei care au abordat subiectul și l-au dezbătut într-un mod corect, marea majoritate dintre aceștia au oferit referințe parțial adevărate. Un exemplu edificator în acest sens fiind Bogdan Herzog. Acesta face anumite afirmații despre alchimie și alchimiști care frizează absurdul. Ar fi trebui inserate anumite explicații pentru a nu genera o percepție eronată despre practici spirituale autentice care sunt puse într-o lumină stranie și mincinoasă. Este vorba despre alchimie și despre expresia „Solve et coagula” pe care mulți am văzut că o preiau fără să știe de fapt ce reprezintă, fiecare dându-și cu părerea, unii legând-o de gruparea francmasoneriei. Nu, nu este real, așa-ziși inițiați din cadrul francmasoneriei nu practică alchimia, așa cum nu au de altfel nimic de-a face cu creștinismul și cu Iisus Hristos, deși unii dintre ei ar putea să pretindă acest lucru.

Bogdan Herzog are, însă, dreptate atunci când se referă la semnificația utilizării termenului Covid-19, respectiv termenul covid transliterat și tradus în ebraică și citit invers reprezintă posesie demoniacă, dar explicația sa se oprește din nefericire aici. În continuare el afirmă că ar trebui să ne gândim noi la semnificația numărului 19. Nu este firesc să spui fragmente de adevăr presărate cu falsuri și să îi inviți pe ceilalați să descopere aspecte pe care afirmi că le știi. Această abordare intelectualistă nu dă dovadă de reală compasiune față de persoanele care nu cunosc ebraica și numerologia. Atitudinea corectă este de a revela adevărul integral, de asemenea manieră încât să-l faci perceptibil tuturor. Altfel te vei plasa într-un exclusivism egotico-intelectual care nu are nimic de-a face cu adevărata spiritualitate. În cazul de față este vorba de practici pervertite care se revendică aberant și complet fals din Kabbalah, tradiția esoterică mozaică, exponenții acestei grupări pseudo-(fals) -spirituale fiind dealtfel repudiați de către rabinii tradiționali. Membrii acestei grupări au fost asociați pe bună dreptate Cabalei satanice. Cabala, ca termen figurat, este definită ca fiind o acțiune reprobabilă uneltită pentru a stârni vrajbă sau a zădărnici ceva, intrigă, uneltire din umbră, conspirație, complot, respectiv îi definește pe cei ce complotează. (conform NODEX 2002 și Șăineanu, ed. VI (1929) din franceză. cabale, germană Kabale)

Această grupare este cea care a declanșat și întreține prezenta psihoză colectivă globală, care reprezintă în realitate un proces amplu de inducere sistematică a unei stări de transă malefică în masă. Voi reveni într-un articol viitor pentru a explica în extenso semnificația integrală a utilizării intenționate a denumirii virusului. Totuși pentru a nu contribui și noi la propagarea sintagmei invocate mai sus ar fi bine să utilizăm exclusiv termenul SARS COV-2 pentru a desemna virusul care a fost creat în laborator și diseminat deliberat în masă.

Se știe că anumite grupări satanice practică ritualuri de magie neagră care folosesc abuziv și fals titulatura de liturghie, așa numita liturghie neagră în care sunt invocate entități demoniace în frunte cu satana, batjocorindu-se intenționat toate sacramentele divine într-un mod oribil și abject. Da, la aceste pseudo-liturghii este rostit numele lui Iisus si chiar al Fecioarei Maria dar doar într-un sens și cu o conotație net blasfemiatoare. Da, se folosește crucea ca element de invocație, dar atenție, ea este plasată invers și nu are semnificația care îi este acordată de către religia creștină ca simbol al sacrificiului divin pentru iertarea păcatelor fiecăruia dintre noi. În fapt este greșit și profund blasfemiator să se folosească termenii preot și liturghie pentru a desemna persoanele și manifestările  de o asemenea factură. Aceast tip de acțiune satanică ar trebui să fie desemnată prin ceea ce este și reprezintă de fapt, adică un ritual de magie neagră.

Pentru o persoană care nu a participat niciodată la o liturghie în Biserică, fără să știe și să cunoscă nimic din aceste lucruri, presupun că există și astfel de persoane în România, ținând seama de propaganda anti religioasă care s-a derulat și continuă să se deruleaze în țara noastră, ar putea să coreleze într-un mod absolut imbecil un astfel de ritual de magie neagră cu o manifestare creștină veritabilă și să-i acorde o validare spirituală autentică. La noi în România s-au utilizat astfel de ritualuri sinistre în cazul Experimentului Pitești în anii 50, experiment derulat în pe deținuți politici din temnițele comuniste. O astfel de scenă, de o duritate și o cruzime extremă a fost descrisă de altfel și în cartea „Patimile după Pitești” a lui Paul Goma, în care studenți, în marea lor majoritate legionari au fost forțați și puși să blasfemieze elemente din liturghia creștină.

Dacă cineva ar știi din auzite de aceste așa zise liturghii negre ar putea să creadă chiar că acele manifestări abjecte ar reprezenta creștinismul. Dacă adăugăm aici Inchiziția cu manifestările istorice reprobabile ale acelei organizații, precum și cazurile de pedofilie și homosexualitate din cadrul bisericii catolice și nu numai, în mintea acelei persoane s-ar face anumite conexiuni profund eronate.

Cei care știu adevărul, fiind angrenați ferm de partea Binelui și Adevărului Dumenzeiesc nu s-au exprimat public până acum cu privire la aceste aspecte și nu au clarificat aberațiile grave apărute în presă pe această temă.

Acum, în România, a afirma public faptul că crezi în Iisus Hristos, în Dumnezeu Tatăl și în Duhul Sfânt Cel de Viață Făcător, la fel cu persoana care scrie rândurile de față vei fi considerat fundamentalist și extremist creștin.

Revenind la sintagmă „Black lives matter” care este vehiculată cu ostentație deosebită de către media mainstream de pe întreg mapamondul vom vedea că această expresie nu este proliferată deloc întâmplător, această acțiune fiind dealtfel profund semnificativă pentru cei care au inițiat-o și o susțin. Vom analiza în continuare semnificația ei profundă.

Pentru un inițiat semnificația și sensul titlurilor în campanii dedicate de presă folosite sunt precis identificabile și recognoscibile, iar ceea ce se petrece acum în spațiul public cu impact și în spațiul privat constituie, în realitate, un peisaj sinistru, rezultat al unor operațiuni de factură ascunsă care implică utilizarea de simboluri cu conotații negative voit evidente pentru cei care le inițiază și care, din nefericire, sunt preluate într-un mod tâmp și imbecil de către mulți indivizi ignoranți.

Culoarea neagră ca majoritatea simbolurilor are multiple semnificații, dar cea care îi este asociată în sintagma ultra-uzitată „Black lives matter” este exact aceea care rezultă direct din traducerea directă, respectiv „Viețile negre contează” și, prin excluziune, doar viețile negre contează. În tradiția spirituală creștină se precizează clar că una dintre persoanele Sfîntei Treimii este Duhul Sfânt cel de Viață Făcător sau Duhul Sfânt cel de Viață Dătător, care este cel ce asigură trăirea în Adevărul Divin. Sfântul Serafim de Sarov a precizat clar că sensul vieții creștine autentice constă în dobândirea harului Duhului Sfânt. Deci, pentru ca viața noastră să fie trăită permanent în Adevăr avem nevoie de revărsarea constantă a harului Duhului Sfânt asupra noastră, în ființa noastră, fapt care se reflectă în întrega noastră viață. Albul este culoarea purității și a desăvârșirii spirituale întru Dumnezeu. Prin urmare o viață neagră, a se vedea și semnificația românească a expresiei „are un suflet negru” este o viață trăită în afara Adevărului și Binelui Divin, în afara harului Duhului Sfânt. Concluzia este că o viață neagră se găsește implicit sub incidența minciunii și a răului și se află sub controlul entităților demoniace care o vor controla. Prin urmare a afirma și susține public că viețile negre contează este identic cu a afirma că viețile aflate sub control demoniac contează. Da, negreala vieților contează, dar exclusiv pentru cel ce le maculează și întreține această maculare, respectiv satana.

Pumnul este simbolul revoltei împotriva sistemului, ar spune unii, dar revolta este de fapt îndreptată împotriva ordinii divine în analogie cu revolta îngerilor căzuți (demonilor) împotriva lui Dumnezeu, conduși de acelelași satana. Acestă acțiune este generatoare de haos (chao), este vorba prin urmare de acel chao invocat în sintagma utilizată de către conducătorii francmasoneriei: Ordo ab Chao. Avem aici de-a face cu haosul ce se vrea generat și instituit în avanpremiera constiuirii Novus Ordum Saeculorum adică a Noii Ordini satanice Mondiale (Planetare). Este ilustrativ în acest sens dezordinea generată în diverse orașe americane, care a fost sprijinită pe față de către organizații ca „Open Society” sprijinită de către francmasonul Georg Soros, de către politicieni democrați și culmea de către consorții multinaționale ca „Nike”, care îi îndemna pe protestatari să spargă și să fure pantofi cu însemnele Nike.

Îngenuncherea persoanelor care are a avut și are loc în America (și numai) în deschiderea diverselor competiții sportive, persoanele îmbrăcate cu tricouri pe care este însemnată expresia „Black lives matter” dobândește astfel explicații clare și precise. Aceste manifestări nu sunt altceva decât veritabile ritualuri puse în scenă de către personajele sinistre din umbră, ritualuri care deservesc exclusiv scopurilor lor funeste, ritualuri la care, din ingnoranță și din nefericire, subscriu extrem de multe persoane. Închinându-te având pe tricou inscripționat expresia „Black live matter” te închini de fapt celui pentru care viețile negre contează respectiv satana și te pui implicit la dispoziția sa.

Să fim bine înțeleși, un om liber nu îngenunchează decât în fața lui Dumnezeu și doar dacă simte acest lucru lăuntric.

Este exact ceea ce au făcut cei doi sportivi respectiv Jonathan Isaac jucător de baschet din NBA, component al formației Orlando Magic, și Sam Conrood, jucător de baseball în cadrul formației San Francisco Giant’s, argumentând fiecare dintre ei că închinarea ar trebui făcută exclusiv către Dumnezeu și nu către altcineva.

Toată această derulare, orchestrare și sincronizare de mijloace mediatice și de ONG-uri care au transpus în practică propaganda mediatică în forță a mișcării „Black lives matter” face parte dintr-un ritual mai amplu care vizează aservirea totală și plasarea oamenilor sub incidența răului.

Este o propagandă satanică pe față care conține în însăși semnificația titlului conotația sinistră ce-i este asociată. Devine straniu când evidența nu ne lovește cu adevărul ei.

Mulți văd, dar puțini observă realitatea din spatele aparențelor, chiar și atunci când aparențele conțin în ele toate elementele descifrării adevărului.

Ca o concluzie: pentru Dumnezeu toate viețile contează indiferent de culoarea pielii.

# all lives matter iar pentru cei ce apreciază viața trăită întru ADEVĂR # white lives matter

                                                                                                            Radu HADÂRCĂ

Citiți și:

Despre înțelesul ascuns al termenului COVID: Trebuie citit în ebraică, înseamnă cumva posesie demonică?

Ritualul ocult al corona-inițierii

 

 

14 Comments

 1. unLegionar

  De unde știi tu (autorul articolului Radu Hadârcă) că “așa-zișii inițitiați din francmasonerie nu practică alchimia” dacă nu cumva ești NAIV rău ori unul de-al lor ca să-i aperi indirect?? Fii convins că practică și satanism unele rituri sau loji ascunse.. Deci vrăjeala asta nu ține… Care e treaba cu Creștinismul și de ce îl amesteci în poveste? Francmasoneria degeaba tot încearcă să se scoată, dar nu se împacă cu Creștinismul… e o minciună evreiască Zionist-talmudistă… Ar trebui interzise lojile francmasonice de orice tip sau pretext (sunt reptiliene și au toate au simbolistica stelei cu 6coluțuri “As Above So Below” hexagrama) pe teritoriul României pt că conspiră mai ales B’naiB’rithu evreiesc interzis!… iar ceilalți dacă vor să practice asocieri și secrete să o facă printr-o organizație public sau cel puțin ruptă de influențe Kabalistice ori semitic, evreiești… Au și Europenii școli de mistere vechi, nu trebuie importat din afara continentului toate aberațiile semitice.

  • unLegionar

   Și mă refer aici la mitologie autohtonă a popoarelor europene (povești cu Zâne, Sânzâiene, HarapAlb, Prâslea Merele de aur) Misterele Eleusine Grecia Antică, mitul lui Orfeu, mitologii Nordice, Daco-thracice, etc….. Francmasoneria e doar o spurcăciune Britanică reptiliană (paranteză ex: familia lor “regală” cu simbolistica Dragonică, și Merovingienii tot cu Șarpe cu aripii, în timp ce Thor, Zeus se luptau cu un ȘarpeDragon, SfarhanghelMihail se lupta cu Balaurul) apărută în sec 17 și după desființarea Sfântului Imperiu de Națiune Germană (Holy Romanogerman Empire) ca răspuns la dominația bisericii catolice… deci francmasoneria e REPTILIANĂ o recunoaște nemernicul de ManlyPHall, dar pretinde vechime de nush ce mii de ani închipuite… Theosophia e Luciferianism mascat de asemenea, mai e și ordinul negru iezuit…. Și n-ar trebui confundat Paganismul(“gentili” numiți culmea de creștinii timpurii ei fiind practic cică evrei sau numiți “goyimi” persecutați de Abrahamici pe model evreiesc) cu sataniștii… Părerea mea și opinina că nu toate vechile culturi erau “barbarice” de au avut nevoie de “civilizatori” închipuiți E O MINCIUNĂ, virtousPaganism(different)=/=Satanism… dar mnah În fine… Nu e de mirare că Europenii s-au “creștinat” relativ ușor și repede pt că seamană au valențe asemănătoare cu vechile noastre mitologii.. Există asemănare între Ortodoxie și puțin Zamolxian/Zalmoxianism… Crăciunul e considerat cu influențe vechi păgâne… în fine, ideea e că tot ce vine dinspre Semiți (popoare deșertice -reptile) n-are ce căuta și amesteca cu mitologia veche europeană…

   Ca să citească și alții..

   • Un Om intru ADEVAR

    Personal consider ca unLegionar doresti sa duci in derizoriu mesajul autorului acestui exceptional articol! Parerea mea e ca Autorul susține clar faptul că masoneria este cea care a declanșat această sinistră campanie mediatică. Iar liderii acesteia grupați în această Cabală satanică sunt cei care coordonează aceste ritualuri la toate nivelurile ei. Alchimia este și face parte din școli ale misterelor care implică transformare conștiinței. Prin urmare francmasoneria nu practică alchimia și nici rugăciunea inimii. Ei sunt total aserviți entităților malefice pe care le deservesc printre care la loc de ,,cinste” se găsește Baphomet. Oricine deține o minimă cultură esoterică știe acest aspect. Este de domeniu evidenței faptul că masoneria este o grupare care nu are nimic, dar absolut nimic în comun cu marile tradiții spirituale ale umanității. Este clar prin urmare că alchimia care implică revelarea Spiritului Divin în ființă nu se regăsește printre îndeletnicirile acestor indivizi. Iar insinuarea perversă și mizerabilă pe care o faci că autorul apără francmasoneria este aberantă. Citește cu atenție toate articolele pe care le-a scris acest Radu Hadârcă. Toate, fără excepție incriminează fără drept de apel francmasoeria ca manifestare a răului în lume în care trăim. Tare am senzația că prin comentariile pe care le faci, pe lângă subiect urmărești să conduci în derizoriu un demers de revelare a unui adevăr care nu a fost rostit atât de clar și explicit până acum. Dumnezeu sa ilumineze mintile si sa deschida inimile oamenilor acestui popor atat de prigonit! Doamne ajuta!

   • Un Om intru ADEVAR

    Creștinismul este o cale spirituală autentică. În articol se face referire la
    Sfânta Treime , la Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Sfântu Duh explicit. Asta susține sus și tare autorul. Iar toate aceste jalnice grupări masonice pseudo-spirituale maimuțăresc într-un mod jalnic spiritualitatea generând o pseudospiritualitate cu care îi atrag pe naivi. Deci încă o dată francmasonii nu au cum practica alchimia și nu sunt conectați cu nici o tradiție autentică. Nici cu mici nici cu mari mistere.

    • unLegionar

     @Un Om intru ADEVAR ,greu de crezut că francmasoneria nu practică “alchimie”.. nu sunt naiv, am mai auzit-o pe asta.. E ca scuza aia a lor perfidă și mincinoasă cum că “Nu există pădure fără uscături” (de parcă nu e evident, încercând prin asta se acopere toate părțile rele cu ceva) În fine.. crezi ce vrei… nu sunt aici să mă contrazic/ războiesc pe tema legăturii dintre alchimia ta (din Orientala Sufi) și francmasonerie… cert este că mesajele mele de mai sus au fost punctuale cât de cât… Crezi ce vrei…
     Primele comentarii am răspuns @Mariei .. și nu insinuez, ci prin retorica am făcut o observație despre zona din articol care n-o agreez…

     Numai bine. 🙂 sal

   • unLegionar

    Ultimele tale fraze din comentariu cu “Mintea nu-si are loc intre om si Dumnezeu. Mintea brodeaza si face brizbrizuri, întortocheri” E ABSURDĂ rău și a pus capac întregii tale încercări de analiză cu tot cu prostia de “New Age”… Cum adică, ce ar însemna să nu mai gândești limpede cu mintea/creierul (ce vrei să spui) negi mintea sau negi realitatea fizică și îndemni la “iubiri” din alea fără minte? faci o ciorbă cu de toate + adaugii în ea degenerații ieșiți după decenii de cultural marxism? Probabil ai fost demoralizată și ești confuză ca mulți (nu mai ai reper și te simți frustrată că Biserica Ortodoxă ar trebui să-ți dovedească ție mai multe? începe cu tine dragă), dacă nu-ți place filosofia, istoria ok.. iar ce treabă are Budismul dinspre Asia și varianta ta de “altruism” al Binelui..? Casta nu e budistă ci vine Hinduism IndoAryan.. Budismul e o prostie Nihilistă seamănă cu percepțiile evreiești poate au legături între ele… Mai studiază pt că Hinduismul e partea ascunsă esoterică a religiilor dharmice indiene, cum e Gnostica templiera la Creștinismul gnostic… Budismul,iudaismul sunt prostii de suprafață cu iluminări și căutări de “Enlightment”… Citește Bagadhad Gita, manuscrise Vedice (apropo marele Eminescu a studiat Vedele hinduse antice și altele considerate sacre pt capodopera Luceafarul cu Hyperion,)… Eu nu sunt materialist, nici Capitalist, nici Comunist, nici Anarhist, nici Satanist, nici Ateu… ai greșit replica.

    Pt mine curentele Neo-classicism și Romantism sunt definitorii pt cultura Europeană la fel ca mitologiile noastre nu ale altora… iară ataci Ortodoxia ))) 🤣🤦‍♂️ of of găsește și alți vinovați dragă, vezi poate asasinii economici, finanțele mondiale, oculta francmasonică și planul evreilor… nush zic și eu… vina nu e exclusiv a Ortodoxiei pe care mulți tinerii condiționați de marxism ateic n-o prea iau în seamă decât în derâdere, atunci cum dai vina “dezastrului” în care ne aflăm pe ortodoxie? Nu vezi ce nemernicie reducționistă scoți. Hai las-o baltă.

    • unLegionar

     Și apropo cine a spus că Hristos a venit să ne împarte sau nu în caste? Nu cu asta s-a ocupat și nu asta e important, dar tu iară îi dai o tentă anti ierarhie a naturii, anti creație, pt tine și mintea ta Mario “toți sunt unu” asta îmi sună a Comunism “spiritual” antiDivinitate, antiNatură… Suntem diferiți dar avem drepturi egale. Nu poți impune “iubire” între toți cu forța, nu suntem roboți, ci ființe vii… Parcă El a și spus că nu a venit pt sau că regatul său nu e de pe această lume și că a venit pt păcătoși… În fine… Castele se formează natural din ttiburi/popoare și sunt dinastice așa funcționează, e în natură, Hristos n-a fost împotriva naturii apropo ci împotriva fariseiilor materialiști profitori cu bani(exact ce-ai zis de venerarea Banilor mai sus),

     omul e și ființă/creație divină și în relație cu natura… nu e venerarea “sănătății” E Armonie… nu se pot separa că așa vrei tu… Dacă vrei să te simți mai bine, practică ascestismul sau monahismul pt tine și lasă frustrarea inutilă pe Ortodoxie, sunt alte forțe care acționează greșit pe această lume, nu asta…

 2. Un Om intru ADEVAR

  Creștinismul este o cale spirituală autentică. În articol se face referire la
  Sfânta Treime , la Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Sfântu Duh explicit. Asta susține sus și tare autorul. Iar toate aceste jalnice grupări masonice pseudo-spirituale maimuțăresc într-un mod jalnic spiritualitatea generând o pseudospiritualitate cu care îi atrag pe naivi. Deci încă o dată francmasonii nu au cum practica alchimia și nu sunt conectați cu nici o tradiție autentică. Nici cu mici nici cu mari mistere.

  • unLegionar

   @Un Om intru ADEVAR ,Alchimia e o vrăjeala din Sufism arabic (Al -chima) importată de francmasoni mai târziu.. în fine.. Ești un manipulator propagandist alchimic cumva? crezi în pietre “filozofale” ..? Hristos nu s-a ocupat de alchimii și transformării abjecte apropo… Revino-ți în fire! Dacă susții alchimie și magie practic susții indirect Francmasoneria reptiliană.. Ești doar un naiv. Hai salut.. Și aiurea că au șters comentariu Mariei totuși să i se vadă prostiile, dar nu mai contează…

 3. unLegionar

  Parcă Hristos a spus că Regatul Său nu e pe această lume și ca nu a venit toți? @Mario .. în fine

  • Horia

   pour un Legionar
   Écoute, mon frère d’arme [si tu en es un !!!???], un légionnaire ne parle pas beaucoup.
   La nature d’un légionnaire est commença :,, action &réaction’’ prend un bon exemple des anciennes , ils ne parle pas beaucoup, mais ils font beaucoup.
   P.S Il faut faire beaucoup d’attention, c’est journal est sous la surveillance des services…comme toutes les sites d’info en Roumanie.
   Calvi

   • unLegionar

    Merci. 🙂 mon frère d’arme, indeed
    ok

 4. satan existã

  Ia fost șters mesajul Mariei;nu am apucat să l citesc dar mai bine;comentariile sectarilor,ale ateilor și ale masonilor nu au ce căuta la un subiect în care se aduce în discuție Sfânta Treime.
  În ceea ce privește articolul este senzațional;în urmă cu vreo doi ani citisem un articol pe blogul lui Saccsiv legat de vrăjile ce se fac la noi în țară;cică la un nivel nemaintålnit;ca eficiența sã fie maximă,au fost interzise slujbele în condiții normale;concluzia este că satan este mai activ că oricând,știe că i se apropie sfârșitul iar el caută să facă cât mai mult rău,să subjuge cât mai multă lume;în final se va încerca vaccinarea obligatorie și cipuirea oamenilor.

 5. gheorghe

  “Votez” cu unLegionar.
  Articolul este binevenit fiindca “deschide” ochii duhovnicesti – nu e doar idiotenie marxista ori ura fata de [vreo] rasa ci e chiar aratata legiune de slujitori ai Diavolului” care nu mai are odihna, … se apropie sfarsitul veacurilor si Satana ii chinuie.
  Acum, unele aspecte sint extensiv prezentate – chestiile care tin de numerologie, de magie sint tot satanice, iar interpretarile cred nu erau si nu sint necesare: au semnificatie PENTRU EI.
  Pentru noim crestinii, este simplu de inteles situatia – vrajmasii lui Hristos si-au data mana sa ne termine.
  Atentie! – fata de acestia nu se aplica “iubirea aproapelui” ca nu sint dusmani PERSONALI ca sa intoarcem si celalalt obraz si sa-i suportam ca “nu stiu ce fac”!
  Ei stiu fooarte bine – terorizeaza ca omul slab IN CREDINTA dar tare in pofte sa-si isi dea sufletul pentru satisfactii materiale.
  In urmatoarele trei luni se pune jugul pe umerii prostimii care sta la televizor, pe Internet , bea si mananca bucurandu-se de stat acasa.
  —-
  BLM este una dintre organizatiile inregistrate,
  Sint foarte multe, in 50 de state or fi cateva sute, multe… ca de peste 50 de ani toata educatia si cultura aufost rasturnate impotriv normalitatii, a legilor naturale si a ADEVARULUI OBIECTIV.
  Asta este marxismul cultural, adica schimbarea sensului cuvintelor, reformularea principiilor si indracirea comportamentala – degenerare sexuala, cultura disperarii/tristetii si anarhie “cultivata”.
  BLM a fost initiat (nu intamplator) de 3 ciori din care doua fecaliste=lesbiene, toate fiind marxiste “pana-n maduva oaselor”.
  Pentru cititori in engleza, iata ceva mai multa informatie despre “ce si cum” sta treaba cu BLM-ul:
  https://www.lawofficer.com/how-did-three-marxist-inspired-women-who-began-blm-dupe-the-entire-country/
  =====
  Cautati info despre BAMN (By All Means Necessary), despre Thousand Currents (lidr, terorista jidoafca scapata de 58 de ani de parnaie de catre Bill Clinton…), cautati The Indivisible – condusa de jidani cu sefa lesbiana cuplata cu alta degenerata… vedeti cine e Melinda Abdullah – semi-cioara fiica de jidan german activist comunist in Oakland, California, fiul unuyi jidan comunist fugit din Germania (si premiat de Uniunea Europeana!!!), … chiar si ultimul interviu al lui Bill Barr despre ANTIFA, miscarea care la uneste pe toate fortele sataniste, adica talmudiste nespus ci numite bolsevice:
  https://www.youtube.com/watch?v=KV_3wXqf-ns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.