Abuzuri

Sub semnul fiarei

    „Doamna ziaristă, nu ştiu ce sa mai fac, cui să mă adresez… am apelat la dumneavoastră pentru că, […]

 

 

„Doamna ziaristă, nu ştiu ce sa mai fac, cui să mă adresez… am apelat la dumneavoastră pentru că, in acest moment,  mă simt singură, complet neajutorată şi disperată… În pragul iernii, un executor vrea să mă dea afară din casă pe mine, pe fiica mea şi pe cei trei copii minori (n.a.: dintre care cea mai mică, Nagy Mihaela Eva a implinit doi anişori luna aceasta, iar ceilalţi doi, Duţă Flavius şi Duţă Alexandru-Cristian au 9 şi respectiv 10 ani). Căsuţa modestă pe care am moştenit-o de la părinţii mei, este situată în zona centrală a oraşului, pe Str.Cloşca Nr.1. Toate acestea  se intimplă pentru  creditul de nevoi personale  nr.270C156080650005 din 05.03.2008, in valoare de 9.700 lei, pe care l-am luat de la BANC POST Tg.Mureş, pe baza unei simple adeverinţe de salariu, căci imobilul nu a fost ipotecat de bancă! Din cauză că mi-am pierdut locul de muncă la firma de confecţii la care lucram, ca mulţi dintre români, nu am avut posibilitatea de a-l rambursa.

In  timp am reusit să mă angajez ca vînzătoare de fructe in piaţa de zi şi să imi susţin familia dintr-un salariu modest de 525 lei lunar. Situaţia părea calmă pină cind, anul trecut, am fost contactată telefonic de  executorul PUIA ROMULUS. Acesta, cu voce ameninţătoare, mi-a spus ca trebuie să-mi plătesc debitul restant unei societăţi de recuperare cu sediul la Bucureşti, dindu-mi numele şi numărul de telefon al reprezentantului acesteia. Astfel am aflat din gura domnului PUIA că societatea se numeşte  Get BACK  RECOVERY SRL şi are sediul in Bucureşti. Tot executorul Puia mi-a dat şi numărul de telefon al unei persoane din conducerea societăţii recuperatoare- MIU  IUSTINIAN,  cu care urma să iau legătura, precum şi două numere de conturi-unul deschis la Raiffeisen Bank pe numele BEJ PUIA- in care trebuia să virez lunar suma de 50 lei-lunar şi altul deschis pe numele recuperatorului la BCR, in care urma să virez, pe baza inţelegerii verbale cu acest MIU, o rată lunară de 150 lei.

Din numărut de cont al BCR in care ulterior am virat lunar banii RO36RNCB0498141642960001, rezultă că Get Back nu acţionează in nume propriu ci… este mandatara societăţii poloneze OPEN  FINANCE  WIERZYTELNOSCI. În luna octombrie 2015, în urma înţelegerii telefonice  cu dl. Miu, pe care nu l-am văzut niciodată la faţă, mi-am luat angajamentul  verbal de a plăti lunar catre Get Back suma de 150 lei şi executorului Puia suma de 50 lei. Banii destinaţi lui Puia – nu ştiu cu ce titlu!!! – au intrat in contul 12323072  deschis la Raiffeisen Bank Tg.Mureş. Să ştiţi că plăţile le-am făcut lunar, simultan,  cu chitanţele pe care vi le arăt. Abia in data de 11.04.2016 executorul Puia m-a pus să scriu o cerere de eşalonare a plăţii adresată recuperatorului- şi inregistrată la dosarul execuţional 514/E/2015( pe care mi l-a deschis fără să ştiu), prin care subsemnata mi-am luat angajamentul de plată a sumelor mai sus menţionate!!!

Deşi am plătit o căruţă de bani, din cauza existenţei dosarului execuţional, incepînd cu luna octombrie a acestui an am incetat să mai plătesc. Motivul: Puia mi-a scos căsuţa la licitaţie…începînd cu luna  iulie a acestui an şi pină în prezent,  a emis patru publicaţii de vînzare imobiliară: prima pe 7 iulie, a doua pe 5 august, a treia pe 1 septembrie şi uitaţi, a patra planificată pe 4 noiembrie orele 11,30 la sediul BEJ PUIA din Str. Busuiocului Nr.4!

Preţul de strigare al primei licitaţii a fost făcut in baza expertizei de evaluare efectuate de societatea LOUISIANA  SRL  la solicitarea BEJ PUIA, aşa cum rezultă din adresa nr.240 din 30.03.2016- emisă de adminsitratoarea Mesia Cristina,. Conform Raportului de expertiză, valoarea imobilului s-a stabilit la 111.200 lei.

Vreau să vă mai spun ceva: la primele două licitaţii nu s-aprezentat nimeni . La cea de-a treia a venit o doamnă pensionară care a oferit 15.000 lei dar care, cînd a auzit că există copii la mijloc, s-a retras in secunda următoare. Ce o să se intimple cu noi de aici incolo, numai bunul Dumnezeu stie, căci următoarea publicaţie de vinzare imobiliară preţul de strigare va fi de  55.600 lei, o nimica toată…”

Aşa şi-a început povestea, cu durere şi lacrimi în ochi, d-na KOVACS  EVA, o bunică ajunsă la capătul puterilor, domiciliată în Tg.Mureş, Str.Cloşca Nr.1, propriatara unui imobil modest format dintr-o cameră, o bucatarie şi o baie care, insumate, au doar 34 metri patraţi. D-na Kovacs este doar una  dintre miile de victime ale băncilor, ale executorilor şi ale societăţilor recuperatoare care, prin activităţile ilegale şi economie subterană manevrează  banii şi vieţile a mii de români. Oameni cinstiţi, de bună  credinţă, puşi în imposibilitatea de a mai rambursa creditele contractate -dintre carere multe cu clauze abuzive sau credite cesionate societăţilor recuperatoare fără contracte in regulă.

Mulţi dintre ei au ajuns pe străzi, la cerşit, sau prin boscheţi, apelind la mila publică, mulţi au bătut la uşile  centrelor sociale  sau …pur şi simplu, au  murit de inimă rea… Femeile singure, copiii şi bătrănii reprezintă categoria cea mai vizată de reprezentanţii mafiei imobiliare. Cunosc foarte bine mecanismul după care acţionează: evaluările imobilelor se fac dinafară, executprii neavând nici un interes să solicite intervenţia forţelor de ordine publică în vederea stabilirii exacte a valorii imobilului …licitaţiile nu se publică în ziarele locale… la prima publicaţie in care este trecut preţul de evaluare,  nu se prezintă nimeni.  La a doua şi următoarele preţul de strigare este considerabil diminuat astfel încât la ultima, apare… cumpărătorul  desemnat de haita mafiotă!!! Acesta,  la un preţ simbolic, pune mâna pe imobilul vizat. La  scurt timp după simulacrul de licitaţie, executorul apare, precum trupele de sonder kommando naziste cu forţa publică şi, paralizînd victima, o scoate din casa fără a lăsa să curgă cele 8 zile in care aceasta să îşi poată apăra dreptul la proprietate garantat doar formal de Constituţia României. Apoi mobilul se vinde urgent altor persoane, tot din gaşca lor, pentru ca ulterior să fie imposibil de recuperat!

Doamna Kovacs nu a primit nici o notificare din partea lui Puia şi, bineinţeles, nici comunicarea Incheierii in cameră de consiliu prin care instanţa a aprobat executarea silită pentru a-şi apăra proprietatea şi viaţa familiei de furia dezlănţuită impotriva ei de MAFIA  IMOBILIARĂ TÂRGUMUREŞEANĂ!

Din „săpături” am aflat  faptul că această incheiere a fost investită cu cu formulă executorie  prin Incheierea civilă 3511/2015 de judecătoarea BINDER  CSILLA NOEMI, personaj despre care am mult mai multe informaţii decit vă puteţi inchipui!!!

Faţă de ceea ce spun actele din posesia d-nei Kovacs, iată ce spune legea:

OUG 52/ 2016 pentru CONTRACTELE DE  CREDIT , care permite o nouă metodă de suspendare a executării silite, astfel incit recuperatorii de creanţe vor fi obligaţi de data aceasta prin lege să atenţioneze debitorii că sunt indreptăţiţi să conteste atit existenţa datoriei cit si cuantumul acesteia. Contestaţia asupăra datoriei va putea fi transmisă in 30 de zile de la primirea NOTIFICĂRII conform OUG 52/2016. In această perioadă, precum şi păna la momentul comunicării răspunsului, recuperatorilor  de creanţe le va fi interzis să deruleze activităţi pentru recuperarea datoriilor. In caz de nerespectare, recuperatorii vor plăti o amendă intre 10.000 si 80.000 lei. Debitorii vor avea dreptul să solicite printr+o nouă metodă suspendarea executării silite: cererea de vinzare la piaţa liberă!

Prin DECIZIA  INALTEI  CURŢI  DE  CASAŢIE  ŞI  JUSTIŢIE NR. 9 pronunţată in dosarul 507/1/2016, reprezentarea persoanelor juridice in faţa instanţelor de judecată nu se mai poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilier juridic sau avocat al acesteia din urmă. Pînă aici toate bune! Sau, mă rog, ne-bune pentru unele dintre persoanele juridice implicate…

Daca accesaţi site-ul www.clujust.ro , toţi cei care vă aflaţi in situaţii similare, veţi găsi o informaţie foarte utilă: „Caz clasic de credit de nevoi personale neplătit la bancă şi cesiobat de aceasta unui SRL care să recupereze banii. Mii de români se confruntă cu această problemă, trezindu-se executaţi de tot felul de firme de recuperare. Aceştia e bine să ştie că doar băncile îi pot executa silit, nu şi diversele entităţi către care se cesionează creanţele. Cel puţin aşa arată motivarea sentinţei Tribunalului Specializat Cluj”.

 

Iată cateva intrebări pe care le pun eu, ca jurnalist de investigaţii şi la care  conducerea  BANC POST ar trebui să răspundă:  de ce nu aveţi birou de presă la Tg.Mureş? Aveţi contractul de cesiune a creanţei incheiat cu mandatarul recuperatorului? Şi dacă acest contract există, de ce nu i l-aţi trimis şi victimei, aşa cum prevede legea? Aţi instituit ipotecă pe imobil? In cazul in care acesta nu a fost ipotecat… cum a fost posibilă scoaterea lui la licitaţie?

Şi tot eu ii pun , de data aceasta, câteva întrebări lu’ musiu ROMULUS  PUIA:

Pe ce bază legala treceţi la „atac”, atita vreme cit nu posedaţi acel faimos ORDIN DE NUMIRE semnat de Ministerul Justitiei şi celelalte documente, conform prevederilor Legii 188/2000?

Ce reprezinta cei 50 de lei lunar pe care i-ati incasat timp de 11 luni de la doamna Kovacs, domnule aşa-zis executor???Onorariul de dublă execuţie prin care doriţi cu sadism să lăsaţi pe strazi doi adulţi şi 3 copii minori pentru?

De unde aţi scos noţiunea de „onorariu provizoriu”, precum aţi menţionat in Incheierea din 21.03.2016 din doarul execuţional  514/2015? Şi de ce l-aţi perceput anticipat, fără să eliberaţi factură, aşa cum prevede legea?

Oare cum de nu aţi aflati că nu puteti incasa onorarii mai mari decât cele prevazute de lege? Sau pentru domnia voastră, care sunteţi şi un fel de… şef-UŢ al Comisiei de Disciplină a Executorilor, nerespectarea legii este un fel pervers de a incasa bani la negru? Chiar credeţi că sunteţi atât de intangibil încât nimeni nu vă poate face nimic?

N.B.: Conform Ordinului Ministerului Justiţiei 2561/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, onorariile executorilor sunt limitate de lege, nu pot depăşi  un anumit plafon, în funcţie de valoarea imobilului.

                                                                                                             Liliana-Delia Morariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *