Atitudini

„Suntem Români și Punctum!”

  MESAJUL DOMNULUI GENERAL(R.) DR. MIRCEA CHELARU, PRIM-VICEPREŞEDINTE AL  PARTIDULUI NEAMUL ROMÂNESC, ADRESAT TUTUROR ROMÂNILOR           […]

 

MESAJUL DOMNULUI GENERAL(R.) DR. MIRCEA CHELARU, PRIM-VICEPREŞEDINTE AL  PARTIDULUI NEAMUL ROMÂNESC, ADRESAT TUTUROR ROMÂNILOR

                                             Distinşi conaţionali,

                                         Fraţi de Credinţă şi Neam,

                                                    Camarazi!

Țara a ajuns la ananghie! Țara nu mai poate respira! Este nevoie de fiecare picătură de român pentru Resurecție Națională!

Constituirea şi lansarea în spaţiul social-politic ale  PARTIDULUI NEAMUL ROMÂNESC reprezintă izbânda Raţiunii şi Credinţei noastre în valorile fundamentale a acestui popor statornic, cu virtuţi incontestabile dar urgisit de netrebnicia nedreptăţior şi a multor neruşinări publice!

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC nu este doar rezultatul unui act de voinţă al unui grup de patrioţi români rămaşi în fidelitate şi deplină loialitate cauzei naţionale, cât mai ales o manifestare inexorabilă a unei Necesităţi de dincolo de această voinţă.

                   Acest lucru trebuia să se făptuiască. Şi s-a făptuit !

Aşadar, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC prin oamenii săi reprezintă expresia regăsirii de sine a celor mulţi înstrăinaţi în propria Ţară prin ticăloşie, nedreptate, ură şi trădare, proastă guvernare şi mişelească abandonare.

Iată de ce, salut voinţa celora dintre voi care deja şi-au asumat prin jurământ această nobilă misiune de a da viaţă unuia dintre simbolurile apărării românităţii: Partidul Neamul Românesc.

Cei care încă staţi deoparte din diferite motive, dar aţi rămas credincioşi acestei cauze şi astăzi Vă regăsiţi aspiraţiile cu profundă gravitate, Vă revine obligaţia să vegheaţi ca nimic din idealul curat şi sincer al celor cinstiţi şi cuminţi, să nu mai fie batjocorit.

      Vă cer să nu mai acceptaţi să fiţi părtaşi, prin indiferenţă, la propria siluire!

Dacă ne declarăm apărători ai Neamului Românesc, atunci trebuie să avem, sau să ne câştigăm, meritul de a vorbi în numele Lui. Lupta noastră va fi o jertfă continuă!

Ori, acest lucru nu se poate face decât de Marile Conștiințe prin sacrificiu asumat şi preluarea răspunderilor în folosul obştei, şi nicidecum de clanuri politice și cunoscutele grupuri de strânsură, racolate pe interese minore şi deloc folositoare Naţiunii.

           Țara a căzut în totală devălmășie! Peste tot spaimă și batjocură!

Tocmai de aceea ne revine obligația de a genera o altă societate clădită pe Legea cea Dreaptă, Buna Rânduială şi Ordinea Instituţională, toate fundamentate pe Respectul de Sine şi Demnitate Naţională.

Este menirea noastră de sfinţenie pentru a întemeia o Românie a zilei de mâine, o Românie eliberată de  reflexele retardate a unei societăţi deformate, pline de metastaze ale implanturilor străine. Este obligaţia generaţiei prezentului de a lăsa drept moştenire copiilor noştri o Ţară a Bucuriei, a Binelui Regăsit, a Dragostei de Viaţă şi a Iubirii faţă de semeni, şi nicidecum un maidan de la periferia Europei, ori o mahala a celor în tranzit pe la putere.

Vom reuşi numai dacă vom şti să readucem societatea în matca ei firească de moralitate colectivă, numai dacă vom fi capabili să recuperăm sever, fie şi cu titlu reparatoriu, bogăţia hoţită a Naţiei, numai dacă noi înşine vom refuza compromisul şi vom avea tăria să respingem orice tentaţie a fărădelegii!

Din această perspectivă, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC nu va fi doar un recipient de speranţe, ci o certitudine a împlinirilor atât de mult aşteptate, un adevărat producător de soluţii reale pentru o Românie reală, pentru o Naţiune Vie, Adevărară  şi Frumos Trăitoare.

Noi trebuie să punem capăt acestei confuzii provocate de mai bine de un sfert de secol între deziderate şi posibilităţi, între adevăr şi manipulare, între bune intenţii şi neputinţă, între omul bun şi prefăcutul merituos, între autocraţia zâmbitor-discreţionară a guvernanţilor şi supunerea reflex de cobai a celor mulţi.

                                 „Suntem Români și Punctum!”

Pentru noi, Valorile Naţiunii nu pot fi nici subiect nici obiect de negociere, iar atunci când acestea ne sunt ameninţate, aşa cum se întâmplă astăzi, nu vom avea nici toleranţă, nici iertare.

Iubim pe aproapele nostru conlocuitor în profundă acceptare creştină şi-i dăm toate drepturile constituţionale, predilect fiind dreptul la identitate culturală, religioasă şi lingvistică indiferent de originea lui etnică, băştinaşă sau de provenienţă continentală.

Dar nu putem accepta dizlocarea Identităţii şi Demnităţii noastre prin sfidări depravate permanente, devenite anticamera rasismului, a segragaţionismului sanquin şi a distrugerii esenţelor Comunităţii naturale autohtone.

                          NU VOM ADMITE SURCLASAREA ROMÂNITĂŢII!

Această vrednică trudă nu o poate duce la bun sfârşit decât acela care alături de Puterea Minţii îşi poartă Crucea în Suflet. De aceea, Fraţii şi Surorile mele de Credinţă şi Neam, în  însemnul Partidului regăsiţi Crucea Sfântului Andrei şi Crucea Cristică din raze de Soare, ocrotite amândouă de Cununa frunzelor de Stejar, pentru a da Puterii sensul Dreptăţii, iar Dreptăţii, sensul Izbânzii.

Cu aceste cuvinte, primiţi salutul meu de Demnitate cu îndemnul cuvenit de a vă desăvârşi lucrarea începută spre lauda Domniilor Voastre şi spre binele celor care îl aşteaptă de atâta amar de vreme.

                                                   Și nu uitați!

                        România este și trebuie să rămână a Românilor!

Cu credinţă în Cauza Noastră!

Totul pentru Ţară, Nimic pentru Sine!

                                                General (r.) dr. Mircea CHELARU
                              Curtea de Argeș, 29 iulie 2019, de Ziua Imnului Național

 

2 Comments

  1. Razvan

    Frumos. Doamne ajuta !

  2. Horea Toader

    Doamne AJUTA-I pe ROMANI !

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *