„analiști” televiziuni – agenți de influență Archive