armata germană Pogromul de la Iaşi guvernul Germaniei Archive