Aurel Vainer decorat cu Crucea de merit în rang de ofițer a Ordinului de merit al Republicii Federale Germania Archive