Aurel Vainer preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România Archive