aurul mijlocul de plată cu cea mai mare stabilitate Archive