Bernd Fabritius preşedinte al Federaţiei Izgoniţilor Archive