camere de gazare camere de dezinfecție pentru epidemia de tifos Archive