colonia sanitară franco-română de pe Valea Trotuşului – Coţofeneşti Archive