Conferinţa preşedinţilor principalelor organizaţii evreieşti americane şi World Jewish Congress Archive