Constituţia ROMÂNIEI la articolul 135 aliniatul 2) Archive