crearea și finanțarea organizațiilor neguvernamentale Archive