Declaraţia Clubului Istoricilor din Republica Moldova Archive