doctorul Holger Lux Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) și clubul Lions Archive