Ernest Urdăreanu mareşalul Palatului Regal Archive