Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) personalitate juridică proprie separat de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) Archive