fungicide – compuși chimici utilizați pentru combaterea bolilor la plante Archive