„Grupul Etnic German din România – organizație de tip totalitar” de Florian BANU Archive