„Holocaustul – gogorița diabolică” retras din librării Archive