industria și economia românească distruse deliberat Archive