Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) Archive