întâlniri dintre Helmuth Kohl şi Mihail Gorbaciov 1989-1990 s-au trasat viitoarele zone de influenţă în Europa Archive