Ion Ciochină Sindicatului Liber din Comerț București Archive