Karina Reiss cercetează și predă la Centrul de Cercetare Quincke Archive