khazarii sunt turci iudaizaţi în secolul VIII Archive