Lászlo Tökéş Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler Archive