Legea privind Codul Administrativ al României limba maghiară dobândește statut de limbă oficială Archive