Leon Nica – președintele Partidului Liber Democrat și Nicu Stăncescu – fost președinte al fostului Partid al Unității Democratice Archive