Lucian Dumitru Vizantie director Serviciul public de administrarea domeniului public și privat (SPADPP) din Primăria Sibiu Archive