Marcel Vela subinginer în sudură și lucrător în asigurări Archive