Mareșalul Ion Antonescu către liderul evreilor din România Archive