Marmorosh Blank intră în faliment în anul 1931 Archive