Melania Cincea conduce publicaţia „Timpolis” din Timişoara Archive