mozaismul a instituit sabatul sîmbăta – ziua liberă Archive