Ordinul Conducătorului Statului nr. 4914/5 iulie 1941 Archive