„Patria a priori” înseamnă „Patria înainte de a experimenta ceva” Archive