pesta porcină similititudini cu gripa aviară același scop lichidarea zootehniei românești Archive