petrol și gaze naturale Marea Neagră: Contractul de Împărțire a Producției din anul 1992 Archive