ponderea rezervelor internaţionale în PIB-ul României Archive