populaţia rezidentă și populaţia după domiciliu Archive