Precizări ale Președintelui Curții Constituționale Archive