președintele ungar A. Göncz refață la cartea antiromânească „Ardealul – trecut și viitor” Archive