probe născocite și plantate de DNA Ploiești Archive