Reforma Agrară din anul 1921 despăgubiri grofii unguri Archive