Remus Cernea – Solidaritatea pentru libertatea de conştiinţă Archive