Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare (UNAp) „Carol I” Archive